Navodila za uporabo
1. Podatkovni sloji
Aplikacija prikazuje krajevne knjižnice, postajališča bibliobusa, postajališča premičnih zbirk in prebivalce.

Legenda:
Krajevne knjižnice
Postajališča premičnih zbirk
Postajališča bibliobusa
Sloj prebivalcev; velikost kroga je odvisna od števila prebivalcev, ki prebivajo na območju 100x100 m.
2. Prikazovanje podatkov
Podatkovni sloji so lahko vidni ali /in aktivni. Če sloj obkljukamo, postane na karti viden, kadar pa ga označimo za aktivnega, pa dobimo informacije, izvajamo poizvedbe in računanja po tem sloju.
/ Obkljukamo za prikaz / vidnost sloja
/ Označimo za aktiven sloj, po katerem lahko izvajamo analize
Aktiven sloj knjižnice: s klikom na knjižnico/postajališče prikažemo ime, tip knjižnice, povezavo na njeno spletno stran, cobiss in podatke iz meritev razvitosti.

Aktiven sloj prebivalci: s klikom na prebivalce prikažemo število prebivalcev v kvadrantu 100x100m,  naziv in zračno razdaljo do najbližje lokacije izvajanja knjižnične dejavnosti.
3. Ukazni gumbi v desnem meniju
Iskanje po nazivih knjižnic. Rezultati iskanja - knjižnice se označijo na karti.
Prikaz karte celotne Slovenije.
Izbor podloge:
Google PhysicalMerjenje razdalj; kliknemo na lokacijo na karti, s kliki določamo črto, če želimo zaključiti dvakrat kliknemo z miško na točko.
Analiza: izberemo poljuben radij, da dobimo analizo prebivalstva (po cestni mreži)
Analiza:izberemo poljuben radij ob liniji, da dobimo analizo prebivalstva
Zbriši analize po karti
Povečava/pomanjšava merila karte; Isti učinek ima miškino kolo oz. ctrl+zaris območja z miško.


 

Ljubljana, oktober  2015

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Kontakt: vlasta.vodeb@guest.arnes.si