a_logo_a.jpg a_logo_b.jpg
 
knjižnice | prebivalci | krajevne premična bibliobus | karte | legenda
 
Oddaljenost prebivalcev od najbližje knjižnice
Simulacija krajevne knjižnice
Simulacija vse knjižnice
Oprojektu.png navodila.png
© 2015 Pravice pridržane! Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica