Navodila za uporabo
   
Spletna aplikacija omogoča pregledovanje lokacij splošnih knjižnic na karti. Na karti so krajevne knjižnice, postajališča premičnih zbirk in bibliobusov. Vsaka knjižnica je povezana s podatki o knjižnici v Razvidu knjižnic (eRazvid), računalniškim katalogom (COBISS) in spletno stranjo knjižnice. Uporabnik lahko poišče knjižnice, preklaplja med različnimi podlogami, karto premika, poveča ali pomanjša.

Aplikacija podpira tudi analizo dostopnosti dejanskih in potencialnih lokacij izvajanja dejavnosti splošnih knjižnic. Aplikacija namreč za vsak prebivalstveni kvadrant izračuna razdaljo do najbližje knjižnice ter izračuna in izriše najbližjo pot po cestni mreži do postajališča bibliobusa in krajevne knjižnice.

Podprt je tudi pregled sociodemografskih značilnosti potencialnih uporabnikov. Aplikacija prikaže demografsko strukturo za poljuben radij oddaljenosti od izbrane točke ali linije po cestni mreži. Uporabnik z enim klikom dobi podatke o tem, koliko prebivalcev živi na izbranem območju ali ob liniji, kakšna je njihova starostna struktura, izobrazba ter delovna aktivnost.

Podatki o knjižnicah in prebivalcih se nanašajo na stanje 31. 12. 2015 oziroma 1. 1. 2016. Vira podatkov sta Narodna in univerzitetna knjižnica ter Statistični urad Republike Slovenije.
   
1. Podatkovni sloji knjižnic
Aplikacija prikazuje krajevne knjižnice, postajališča bibliobusa, postajališča premičnih zbirk in prebivalce, stanje 2015

Legenda:
Krajevne knjižnice
Postajališča premičnih zbirk
Postajališča bibliobusa
Sloj prebivalcev; velikost kroga je odvisna od števila prebivalcev, ki prebivajo na območju 100x100 m
   
2. Analiza prebivalcev
Z izborom poljubnega radija ali linije na karti se odprejo podatki o prebivalcih, ki živijo v izbranem radiju (glej "4. Ukazni gumbi v desnem meniju") Podatki se nanašajo na leto 2015. Izračuna se sociodemografski profil prebivalcev na izbranem območju glede števila prebivalcev, starostne in izobrazbene strukture ter deleža delovno aktivnega prebivalstva. V obliki grafa je izračunano število prebivalcev oddaljenih od knjižnice po 500m do izbranega radija.
3. Prikazovanje podatkov
Podatkovni sloji so lahko vidni ali /in aktivni. Če sloj obkljukamo, postane na karti viden, kadar pa ga označimo še za aktivnega, pa dobimo informacije o tem sloju, lahko izvajamo poizvedbe in aplikacija računa in analizira po tem sloju.
/ Obkljukamo za prikaz / vidnost sloja
/ Označimo za aktiven sloj, po katerem lahko izvajamo analize
Aktiven sloj knjižnice: s klikom na knjižnico/postajališče prikažemo ime, tip knjižnice, povezavo na njeno spletno stran, cobiss in podatke iz meritev razvitosti.

Aktiven sloj prebivalci: s klikom na prebivalce prikažemo število prebivalcev v kvadrantu 100x100m, naziv in razdaljo do najbližje lokacije izvajanja knjižnične dejavnosti.
   
 
 
   
4. Ukazni gumbi v desnem meniju
Iskanje po nazivih knjižnic. Rezultati iskanja - knjižnice se označijo na karti.
Prikaz karte celotne Slovenije.
Izbor podloge:
Google PhysicalMerjenje razdalj; kliknemo na lokacijo na karti, s kliki določamo črto, če želimo zaključiti dvakrat kliknemo z miško na točko.
Analiza: izberemo poljuben radij, da dobimo analizo prebivalstva (po cestni mreži)
Analiza: izberemo poljuben radij ob liniji, da dobimo analizo prebivalstva
Zbriši analize po karti
Povečava/pomanjšava merila karte; Isti učinek ima miškino kolo oz. ctrl+zaris območja z miško.
 


 

Ljubljana, november 2016

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Kontakt: vlasta.vodeb@guest.arnes.si