Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic in Urbanistični inštitut Republike Slovenije sodelujeta v projektu »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Izhodišče projekta predstavlja načelo »Knjiga do bralca«, ki pomeni zagotavljanje najširše možne dostopnosti knjižnične dejavnosti za vse prebivalce in s tem izenačevanje pogojev za njihov razvoj. Prostorska dostopnost do splošnih knjižnic je eden ključnih pogojev za uresničevanje poslanstva splošne knjižnice kot lokalnih vrat do znanja, kulture in informacij.

Posebnost projekta PAM je v tem, da za analizo dostopnosti mreže splošnih knjižnic prebivalcem uporablja tehnologijo geografskih informacijskih sistemov in napredne tehnologije prostorskih simulacij. V sklopu projekta PAM je Urbanistični inštitut Republike Slovenije opravil raziskavo in simulacije s podrobno oceno dostopnosti mreže splošnih knjižnic prebivalcem.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je za Center za razvoj knjižnic vzpostavil spletno aplikacijo za prostorsko analizo knjižnične mreže. GIS aplikacija je namenjena strokovnjakom, ki načrtujejo knjižnično mrežo ter lokalnim skupnostim, ki načrtujejo razvoj svojega območja. Spletna aplikacija omogoča pregled nad stanjem mreže splošnih knjižnic v državi, analizo dostopnosti lokacij izvajanja dejavnosti splošnih knjižnic ter analizo sociodemografskih značilnosti potencialnih uporabnikov.

Podatki o mreži knjižnic in demografskih podatkih so bili v letu 2016 posodobljeni na stanje 2015. 

Kontakt: 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
vlasta.vodeb@guest.arnes.si